Drooping leaf (NG)

NG2123 NG2675 NG3538 NG3552 NG3554 NG4147 NG4203 NG4213 NG4822 NG4914 NG5405 NG6965 NG7254 NG7714 NG7729 NG8102 NG8468 NG8482 NG8606 NG8608 NG8624 NG8728 NG8961 NG9101 NG9162 NG9196 NG9321 NG9331 NG9350 NG9351 NG9374 NG9386